Nya industri- och logistikområden öppnas upp i Ludvika

Gonäs industri- och logistikområde

Området omfattar ca 60 hektar mark, avsett för industri, logistik och kontorsetableringar, varav cirka 30 hektar är exploaterbar mark i kommunens ägor för vidare försäljning. Området ligger längs länsväg 608 (Gonäsvägen), knappt två kilometer och cirka två minuters färdväg från riksväg 50.
Vid intresse, kontakta Näringslivschef Erik Odens, Ludvika Kommun, Tel. 0240-862 52

Skackelbacken logistik- och industriområde

Skackelbacken industriområde är beläget i Grängesberg med anslutning till riksväg 50. Området är etablerat med bland annat Spendrups bryggeri. Området omfattar ca 40 hektar mark avsett för industri- och kontorsetableringar, varav cirka 12 ha är oexploaterad mark i kommunens ägor för vidare försäljning.
Vid intresse, kontakta Näringslivschef Erik Odens, Ludvika Kommun, Tel. 0240-862 52