Forskningscentret CLIP vid Högskolan i Gävle har beviljats 20 miljoner

Spetskunskaper för framtiden


- Digitalisering och globalisering skapar utmaningar kring innovation och hållbarhet för dessa industriföretag och här kan vi hjälpa till, säger projektledaren Lars Bengtsson (bilden).

Internationella jämförelser visar att särskilt små och medelstora industriföretag behöver förnya såväl de produkter och tjänster som erbjuds, som de processer, produktionssystem och försörjningskedjor som används.

- Målet är att i samproduktion med industriföretagen utveckla spetskunskaper och industriella tillämpningar för framtiden.

Läs mer>>