Ludvika öppnar upp etableringsområden för logistik

Ludvika Kommun öppnar upp markområden för logistikverksamheter


Gonäs industri- och logistikområde
Området omfattar ca 60 hektar mark avsett för industri-, logistik och kontorsetableringar, varav cirka 30 hektar är exploaterbar mark i kommunens ägor för vidare försäljning. Området ligger längs länsväg 608 (Gonäsvägen), knappt två kilometer och cirka två minuters färdväg från riksväg 50.  
Kommun Ludvika
Markanvändning: Industri, logistik och kontor
Planläge: Detaljplanelagt
Byggklar markyta: 30 ha
 
Skackelbacken industri- och logistikområde
Skackelbacken industri och logistikområde är beläget i Grängesberg med anslutning till riksväg 50. Området är etablerat med bland annat Spendrups bryggeri. Området omfattar ca 40 hektar mark avsett för industri-, logistik och kontorsetableringar, varav cirka 12 ha är oexploaterad mark i kommunens ägor för vidare försäljning.  
Kommun Ludvika
Markanvändning: Industri och logistik
Planläge: Detaljplanelagt
Byggklar markyta: 12 hektar
 
Knutsbo industri- och logistikområde
Området omfattar cirka 6 hektar mark avsett för mindre industri- och logistiketableringar. varav drygt 2,5 hektar är oexploaterad mark i kommunens ägor för vidare försäljning. 
Kommun Ludvika
Markanvändning: Industri och logistik
Planläge: Detaljplanelagt
Byggklar markyta: 2,5 hektar
 
Grangärde industri och logistikområde
Området omfattar cirka 8 hektar mark avsett för industri- och logistikverksamheter, varav drygt 4 hektar är mark för försäljning. Området har anslutning till riksväg 66 som sträcker sig mellan Västerås och Norska gränsen.  
Kommun Ludvika
Markanvändning: Industri och logistik
Planläge: Detaljplanelagt
Byggklar markyta: 4 hektar