Effekten av koldioxidutsläpp genom beskattning av transporter

Studie från Högskolan Dalarna

- Effekten på koldioxidutsläpp genom beskattning på detaljhandelns transporter


För att finansiera transportinfrastruktur och att ta itu med sociala och miljömässiga negativa yttre aspekter av vägtransporter, har flera länder nyligen infört eller övervägt distansbaserad skatt på lastbilar.

I den konkurrensutsatta detaljhandeln och transportmarknaden, kan sådan skatt förväntas sänka efterfrågan och därmed minska koldioxidutsläppen från vägtransporter. Men som vi visar i detta dokument, kan en sådan skatt också sakta ner övergången till e-handel. 

Läs hela studien>>