Vi hälsar Hudiksvall välkommen till MellanSveriges LogistikNav

Hudiksvall ansluter till MellanSveriges LogistikNav


Mot bakgrund av Hudiksvalls starka ställning som högteknologisk industriort, där en ansenlig del av det som produceras går på export, kommer Hudiksvall att vara en viktig partner i samverkansnätverket MellanSveriges LogistikNav. 

- Att vara delaktig i ett nätverk för logistik där bland annat etablering av E-handelslager för Norden är en målsättning, är mycket angeläget för oss. Läget med närheten till Mälardalen, Bergslagen och industrierna i södra Norrland är en styrka. Ostkustbanan och E4,an som är under planerad utbyggnad gör att Hudiksvall kommer närmare, och hamnarna efter kusten, i synnerhet Gävle hamn, är en stor resurs för området, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (bilden).

Genom att Hudiksvall nu ansluter till nätverket, tillförs ytterligare en Östersjöhamn i Skärnäs Hamn, Iggesund, där Holmens Bruk finns. Hudiksvall ligger dessutom endast en timmes bilresa från Sundsvall, en och halv timme från Gävle.

De kommuner som nu anslutit sig till MellanSveriges LogistikNav är: Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika, Söderhamn och Hudiksvall.