Tillsammans lyfter vi regionen! Logistiknätverk bildas.

Anmäl ditt intresse för Logistiknätverket Gävleborg-Dalarna

- Den 27 september besöker vi SSAB i Borlänge. Mer information om studiebesöket och program kommer inom kort. Boka kl 09.00-13.00 den 27 september redan  nu.

Är du verksam inom transport, lager, handel, utbildning eller distribution är kanske MellanSveriges LogistikNav,s Logistiknätverk något för dig, och det kostar inget att vara med.

Logistiknätverket syftar till att under lättsamma former träffas och bygga relationer med såväl andra företagare som partners. Alla företag verksamma i Gävleborg och Dalarnas Län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna. Du får inbjudningar till intressanta studiebesök och seminarier.

Låt oss tillsammans utveckla vår StoryMap, diskutera etablering av logistikparker, hållbara transporter, terminaler, 3PL, infrastruktur och mycket mer.

Öka attraktionskraften för att etablera verksamhet i Gävleborg/Dalarna, och skapa tillväxt inom logistiksektorn. Läs mer>>

Är du intresserad att bjuda in till studiebesök och vara en del av Logistiknätverket, skicka gärna e-postmeddelande, kontakt>>