Gävle - stor importhamn för vindkraftverk

I Sveriges omställning till förnyelsebar elektricitet har Yilport Gävle en viktig roll. Under april kom de första lasterna med ytterligare vindkraftverk. Totalt handlar det denna gång om 65 kompletta verk med vingar, generatorer och fundament som ska gå med specialtransporter till vindkraftparker i Sverige och faktiskt även ända in i Norge.  Delarna är extremt stora och tunga, och leveranserna kommer att pågå större delen av 2018.