Gruvorna lever i Ludvika

Av de projekt som finns i Ludvika kommun är Nordic Iron Ore det som ligger närmast genomförande. Det handlar om en brytning från Blötberget för att på sikt gå mot den stora fyn­dighet som konstaterats under Väsman och mot Håksberg.

Nordic Iron Ore deltar just nu i ett utvecklingsprojekt som leds av Uppsala Universitet och har 27 olika intressenter i form av företag, universitet och kom­muner, däribland Ludvika kommun.

Alla tillstånd för start är på plats och nyligen meddelade man att en nyemission ska göras för att kunna driva vidare mot börs­introduktion och så småningom den stora finansieringsrundan där i storleksordningen 2 mil­jarder kronor behöver tas in för att starta på allvar.

Antalet möjliga nya arbets­tillfällen är vanskligt att sia om, men vi pratar i storleksordningen 200 direkt anställda. Lägger man till underentreprenörer och kringeffekter på exempelvis handel och förskolor vet vi att en multiplicering av summan med mellan två och tre är fullt rimlig, säger Tf Näringslivschef Torleif Fallsdalen

Visserligen är det en bit kvar till att ”klippa invigningsbandet”, men visst är det en spännande möjlig framtidsutsikt att kittlas av, fortsätter Tf Näringslivschefen.

Läs mer i Näringslivsnytt Ludvika »
Källa: Näringslivsnytt Ludvika Kommun
Tf Näringslivschef 
Torleif Fallsdalen

Läs mer »