Betydligt större kranar öppnar upp för större fartyg

Yilport Gävle bygger ut för ännu större containerfartyg


Containerterminalen i Gävle står inför en omfattande utbyggnad och en ny bedömning att den nya kajen ska utrustas för större fartyg än vad som tidigare planerats. En konsekvens av det är att satsa på traditionella STS-kranar (Ship To Shore) som klarar en fartygsbredd på arton containrar, alltså tre mer än vad de ursprungligen tänkta wide-span kranarna kan hantera, och en räckvidd som ger kapacitet för att ta emot dubbelt så stora fartyg. STS-kranarna är också betydligt snabbare. Antalet lyft per timme kommer med den nya inriktningen att öka från knappt 20 till närmare 30 per kran. Kranbytet ställer även krav på vissa förstärkningar av den nya kajen.

- Vi har över tid noterat mycket stora volymökningar i Gävle, och besluten om ännu effektivare kranar kommer att kraftigt stärka Gävle Containerterminals konkurrenskraft, konstaterar Yilport Nordics försäljningschef Håkan Bergström.