Logistikdagen i Gävle

Välkommen till Logistikdagen i Gävle - Vi bjuderpå ny kunskap, framtidsspaningar inom logistik, handel och infrastruktur.

I år fokuserar vi Tyskland som handelspartner. Vi hälsar nya ägarna till Söderhamns Hamnar, Schramm Group välkomna tillsammans med Hamburgs Hamn. 

MellanSveriges LogistikNav presenterar sin nya StoryMap som är framtagen tillsammans med Esri i Gävle. GIS app med kartor som förklarar, förenklar och förtydligar information.  

Trafikverket och Gävle Kommun berättar om "stadsomvandlingen" i Gävle till följd av den nya dragningen av Ostkustbanan, flytten av godsbangården, nya stationen Västra vid sjukhuset och nya logistikparken Tolvfors vid E4.

Högskolan i Gävle/CLIP om forskningsstudier på hållbara hamnar.

Vi bjuder förmiddagskaffe och lunch. Vi börjar kl 09.00 och avslutar kl 14.30.

Välkommen till en arena för näringsliv, politik och akademi att träffas och diskutera frågor som har stor betydelse för tillväxten i vår region, där vi sätter fokus på logistik, hållbara  transporter och innovationsarbete.

Vi välkomnar;
  • Regionens tillverkande industri, små som stora
  • Speditionsföretag
  • Tjänsteföretag inom logistik
  • Logistik- och Fastighetsbolag
  • Politiker och kommunala tjänstemän
  • Utbildare och bemanningsföretag
  • Investerare, utvecklare, byggare, fastighetsmäklare, arkitekter, stadsplanerare.
Kort sagt alla med intresse för framtida utveckling och tillväxt inom vår region.

Max antal deltagare: 100, först till kvarn
Tid och plats: Gävle den 10 oktober 2018
Plats: Teknikparken, Uppfinnaren
Kl. 09.00-14.30
Kostnadsfritt. Vid avbokning senare än en vecka före, debiteras 500 kr.

Preliminärt program, Reservation för ändringar

08.30 Samling med kaffe
09.00 SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB, Söderhamns Hamnar
09.30 Hafen Hamburg Marketing, Hamburg
10.00 Tysk-Svenska Handelskammaren
10.30 Storymap, HotSpots för lokalisering genom GIS
11.00 Högskolan om logistikutbildningar och Ex-jobb
11.30 CLIP-Sustainable Ports
12.00 Lunch
13.00 Trafikverket, Hans-Olov Åström 
13.30 Stadsomvandlingen i Gävle med nya OKB och Tolvfors Logistikpark
14.00 Tuna Logistikpark i Sandviken
14.15 D-Rail
14.30 Avslutning

Välkommen!
 
Arrangör: Mellansvenska Handelskammaren/MellanSveriges LogistikNav, Högskolan i Gävle/CLIP 

  
 
 

Datum: 10 oktober - 11 oktober