Fossilfria drivmedel

Norrsundets Biokombinat i samverkan med  BiodrivMitt inbjuder till:


Framtidskonferens med Tema:   Framtidens råvaror för framställning av 
fossilfria drivmedel- Varför? Vilka? Hur ? När? Var?

Anmälan här>>

•   Plats: Fyren, Norrsundet, Kvistholmsvägen 21, Gävle
•   Tid: Tisdagen den 10 april kl 11.00-15.00
•   Från kl. 10.00   Kaffe
•   Kl. 12.00 Lunch
•   Kl. 15.00 Kaffe
•   Ange: eventuell specialkost; laktos, gluten, veg eller annat.

Det finns ett mycket stort fokus på frågan vilka råvaror och tekniker 
som idag används och i framtiden kan användas för att få fram grön el, 
biogas och biodiesel. Stora resurser satsas på forskning och utveckling 
i Sverige och i andra delar av världen. Stora avgörande beslut kommer 
under året att fattas inom EU.

Vilka råvaror kan och bör användas? Var finns råvaran, fabriken och 
kunden?  Hur framställa drivmedel? När finns teknik och färdig 
produktion? Gävleborgs roll i omställningen till fossilfria transporter?

Moderator: Lennart Sjögren, ordförande Norrsundets  Biokombinat

Medverkande- Keynote speaker
•   Johanna Mossberg, Area Manager, RISE Bioeconomy
•   Per Emanuelson, Sales Manager, NESTE
•   Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Övriga medverkande
•   Helena  Sjögren,  ansvarig  bioenergi, Skogsindustrierna
•   Nina Kjellman, Sales Manager, NESTE
•   Daniel Nordgren, processkonsult Pöyry Sweden AB
•   Karl Hillman, universitetslektor, Högskolan Gävle, RATT-X projektet
•   Jan Nordlöf, VD Colabitoil Sweden AB
•   Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, Colabitoil  Sweden AB
•   Shiromini Gamage, Industridoktorand, Gröna Pro, Colabitoil Sweden AB
•   Malte Lillestrahle, VD Biokol  Norrsundet AB
•   Mikael Lif, chef Ekocenter, Region Gävleborg
•   Cecilia Malmström, regionchef Gävleborg, Mellansvenska  
Handels-kammaren
•   Claes Rosengren, ordförande, föreningen BiodrivMitt
•   Ragnar Lundberg, teknisk direktör Vallviks Bruk/Rottneros


Utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till 2 procent under förra 
året, tack vare nya och energieffektiva personbilar och en ökad 
användning av biobränsle. Men det räcker inte för att nå klimatmålet 
2030.

För att klara målet på 70 procent behöver utsläppen minska med 8 procent 
varje år och för att klimatmålet ska uppnås behöver personbilsflottan 
förnyas. Gamla och bränsletörstiga fordon måste användas mindre eller 
skrotas och ersättas av nya bränslesnåla fordon. Under 2017 minskade 
växthusgasutsläppen med 260 000 ton, mycket på grund av nya och 
bränsleeffektivare fordon. Det är elbilarna som står för minskningen 
medan bensin- och dieselbilarna ökar utsläppen.

Målsättningen är att nytillverkade bilar ska bli mer och mer 
koldioxidsnåla. Men skillnaden mellan nya bilar från 2016 och 2017 var 
ändå knappt märkbar. I snitt släppte nya bilar nästan ut samma mängd 
koldioxid 2016 som 2017: 123 gram per kilometer. För att nå klimatmålet 
behöver koldioxidutsläppen komma ner till 95 gram per kilometer till 
2021, för att sedan minska ytterligare.

Andelen biodrivmedel i vägtrafiken ökade från 19 till 21 procent under 
2017. Biodiesel står nu för 85 procent av den totala mängden 
biodrivmedel. Detta resulterade i att växthusgasutsläppen minskade med 
cirka 400 000 ton under 2017.

Datum: 10 april - 11 april