Trafikkommittén

Mellansvenska Handelskammaren fungerar som remissinstans i trafikärenden. En av de grupper där vi diskuterar regionella trafikfrågor är i Trafikkommittéen. Den består av näringslivet, kommun, region och Trafikverket.

Datum: 16 mars - 17 mars