Elmia Future Transport


Sveriges ledande transportmässaElmia Future Transport är den ledande transport- och logistikmässan i Sverige. Mässan är ett viktigt forum för att diskutera framtidens transportsystem i norra Europa.

Elmia Future Transport är mötesplatsen för alla delar av logistikkedjan. Här möts hamnar, resecenter, städer, kombiterminaler, åkerier och andra viktiga aktörer i vårt transportsystem.

Läs mer>>

Datum: 10 oktober - 12 oktober