Elvägens dragningskraft

Om det är någon som undrar vad som hänt och kommer att hända med den drygt 2 km korta elvägen på E16 strax väster om Sandviken, ger BiodrivMitt följande information efter att ha intervjuat Magnus Ernström, Region Gävleborg:

"Projektet är förlängt till sommaren 2020. Vi kommer att genomföra en del kompletterande prov, men kommer inte att köra lika mycket som vi gjort hittills. Vi fortsätter ta emot besök (hittills över 2000 besökare från 28 länder), men försöker dra ner på intensiteten. Vi har uppnått alla de mål vi haft med besöksverksamheten. Huruvida vi faktiskt kommer att montera ner anläggningen beror på en del strategiska val hos Trafikverket som påverkar juridiken i olika riktning – men tills annat sägs följer vi den ursprungliga planen, och där ingår nedmontering.

De kompletterande prov vi ska genomföra är inte särskilt omfattande. Det har gått mycket bra, och det vi kunde få ut av anläggningen, har vi i princip levererat. Det har varit tillräckligt beslutsunderlag för att Trafikverket ska ha bestämt sig för nästa steg, och man följer den ”Färdplan för elvägar” som presenterades i november 2017. Hittills har allt gått enligt plan, utan fördröjning.

Läs mer på Biodrivmitt hemsida>>