Miljardinvesteringar till Gävle i ny infrastruktur

Investeringar i hållbara transportsystem

Under Logistikdagen den 10:e oktober på Teknikparken i Gävle berättade Hans-Olov Åström från Trafikverket att de nu påbörjar arbetet med en ny dragning av Ostkustbanan genom Gävle. Dubbelspåret mellan Gävle-Sundsvall är en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor och en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem.

Den sammantagna kostnaden för Gävle - Kringlan är beräknad till 5 miljarder. Det betyder att allt inte är finansierat inom beslutad plan. Trafikverket kan därför inte säga när byggstart kan ske eller dubbelspårssträckan kan tas i bruk. Trafikverkets uppdrag är att förbereda för en möjlig byggstart 2024 – 2029.
 

Frågeställningar att utreda inledningsvis:
 • Koppling mot Bergslagsbanan
 • Gävle Centrals framtida utformning
 • Signalställverk i Gävle samt införandet av ERTMS 
 • Ny station Gävle Västra 
 • Korsning OKB/Ockelbospåret
 • Utfarten från Gävle
 • Påverkanpå Gävle centrum
 • Godsbangården storlek, funktion och placering
 • Näringen, kopplingen till bostadsbyggande
 • Tolvforsskogen
 • Hagsta/Norrsundet
 • Terminaler
 • Depåer
 • Hamnspåren, Fredriksskans och Granudden/Billerud
Därutöver investaras för närvarande 700 MSK i ny utbyggd containerterminal i Gävle Hamn samt elektrifiering järnvägen till hamnen. Det handlar om 
två kilometer järnväg över Näringens industriområde. Kostnad ca 300 MSEK.

Adderar vi de investeringar som pågår i att färdigställa logistikområden Ersbo Syd, Gävle Hamn och Tolvfors landar den totala satsningen på utbyggd infrastruktur under de närmaste åren på dryga 5 miljarder kr. Förutsättningarna för Gävle att stärka sin position som ledande logistiknav strax norr om Stockholm har aldrig varit bättre. Nu gäller det att samla ihop krafterna och ta vara på alla möjligheter som öppnar sig.

Under Logistikdagen avlöste Gästriklands Kommuner varandra på scen och presenterade satsningar som görs på nya logistikområden. Harald Knutsen, Gävle Kommun berättade om det arbete som nu påbörjas, att etablera Tolvfors Logistikpark, 1000 ha, Kjell Johansson, VD Entré Hofors berättade om satsningen på Ea6 Väst, Böle och om satsningen på Trädgårdsstaden och Kunskapsstaden i Hagaområdet. Läs mer här>>
Sandvikens Kommuns Näringslivsutvecklare Lennart Söderberg berättade om Tunaområdet som är det område som idag kan erbjuda byggstart inom 12 månader, infrastrukturen är på plats. Avfart från E16 blir klart under 2019. Lennart lyfte även Storvik där Norra Stambanan övergår i Godsstråket genom Bergslagen som framtida intressant logistikområde. 

Se all ledig mark här>>