AB PJ Haegerstrands anställer och investerar i nya lagerbyggnader - Gävle Hamn

Industrin går på högvarv vilket avspeglas i ökad efterfrågan på spedition och lager


AB PJ Haegerstrand som är speditör och fartygsagent känner av högkonjunkturen och förstärker nu kompetensen och anställer. Tre nyanställningar har genomförts på kort tid. Ann-Louise Nordkvist (bild vänster) kommer närmast från Syntronic AB i Gävle och Malin Palmqvist (bild mitten) kommer från J.Arndt. Shipping i Iggesund. Både Ann-Louise och Malin tillträder tjänster på speditionsavdelningen i Gävle där import- och exportuppdrag är en betydande del av arbetsuppgifterna. Som mäklare i logistikkedjan erbjuder Haegerstrands tjänster inom alla fyra transportslagen, sjöfart, järnväg. bil och flyg, även tullärenden, som AEO-certifierat ombud, vilket gör att AB PJ Haegerstrands kan lösa alla transporter från dörr till dörr.

Även AB PJ Haegerstrands Syd med kontor i Helsingborg anställer en ytterligare person på speditionsavdelningen. Jessica Pedersen Lundh (bild höger) tillträder en ny befattning på speditionsavdelningen. Jessica kommer närmast från DHL och har även en gedigen erfarenhet från rederisidan där Jessica under många år arbetade för China Shippings agent i Sverige.

 

 

AB PJ Haegerstrands investerar i två magasin innanför grindarna i Gävle Hamn


AB PJ Haegerstrands nya magasin finns endast 400 m från containerterminalen i Gävle Hamn, som är den största på ostkusten.. Magasinen har möjlighet att lagerhålla 6 600 m2 med en kapacitet på 10.000-15.000 mt. 

I Gävle Hamn byggs Sveriges nordligaste gränskontrollstation för att ta emot containrar som innehåller livsmedel och animaliskt djurfoder från länder utanför EU. Det blir den fjärde kontrollstationen av sitt slag i Sverige. Detta möjliggör bland annat en mer miljömässigt hållbar import av livsmedel och jordbruksprodukter till mellersta och norra Sverige. 
- Då Haegerstrands redan idag har ett flertal kunder som handlar med livsmedel, ser vi framtiden med tillförsikt, säger VD Veronica Wallin.

AB PJ Haegerstrands är ett av Sveriges äldsta shippingföretag. Etablerades 1859 i Gävle.
De tjänster Haegerstrands erbjuder är spedition, klarering, tullhantering och containers.
AB PJ Haegerstrands kunder är allt från stora internationella företag till mindre lokala företag som arbetar med internationell handel. Haegerstrands geografiska område är i praktiken hela Sverige, där exportgodset finns.
Med ett tjugotal anställda har företaget kontor i Gävle, Söderhamn, Stockholm samt i Helsingborg.
Läs mer>>