Maserfrakt fick grönt ljus för storaffär - växer med 15 anställda

Maserfrakt växer och blir ännu större.


Konkurrensverket har godkänt bolagets köp av GMT och Maserfrakt får därmed ytterligare 15 personer i bolaget och totalt 165 anställda.

Genom förvärvet av GMT, Gävleborgs Maskin- och Transportcentral, blir Maserfrakt en stor aktör även i Hälsingland. GMT har kontor i Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn och ett kontor i Gästrikland, i Gävle.

Köpet gör att Maserfrakt för första gången kommer att nå en omsättning på över två miljarder kronor. Maserfrakt har en försäljning på 1,9 miljarder kronor, till det kommer nu GMT:s 300 miljoner kronor.

Maserfrakt är Dalarnas nionde största bolag.
– Vi har skuggat Skistar i många år och bolagen har vuxit i samma takt omsättningsmässigt, men de senaste åren har de varit före oss, säger Krister Söderstam, Maserfrakts styrelseordförande.
Maserfrakt startade i Borlänge 1939 och bolaget har kvar rötterna i staden. Nära utfarten mot Ludvika, bakom Borlänge Energis kraftvärmeverk, har Maserfrakt sitt huvudkontor. 

På gårdsplanen står flera lastbilar uppställda. Förarhytterna sticker ut i sin orange färg. Företagets fraktverksamhet står för ungefär en tredjedel av omsättningen. Maserfrakt har tre terminaler, två i Borlänge och en i Gävle. Bolaget fraktar bland annat kyl- och frysvaror till Ica och Coop.

– Vi har blivit experter på mat, säger Krister Söderstam.
I terminalerna lastas varorna om och skickas ut Dalarna och Gävleborgs län och till närliggande områden som Härjedalen, Västmanland och norra Uppland.

Maserfrakts transporter på vägarna är känd bland allmänheten, mer obekant är företagets anläggningsdel, som är två tredjedelar av bolagets verksamhet.
– Vi kör schakt och bergmaterial. Vi bygger vägar och infrastruktur åt staten och vi tar hand om snöröjning och renhållning åt kommuner, säger Arne Helmersson, Maserfrakts vd.

Bolaget har 40 egna morän- och bergtäkter i Dalarna och Gävleborg. Köpet av GMT gjorde att Maserfrakt fick tillgång till tio täkter.Maserfrakt har en stor omsättning, men för bolaget är det inget självändamål att vinsten ska vara hög. Förra året blev vinsten, resultatet efter finansiella poster, 13 miljoner kronor, vilket närmast är en rännil på en omsättning på cirka två miljarder kronor.

Förklaringen är att Maserfrakt ägs av 342 åkare eller maskinägare. Varje delägare betalar provision till Maserfrakt för att få köra eller göra anläggningsarbeten i Maserfrakts namn. I gengäld sköter Maserfrakt faktureringsarbetet, ser till att åkarna har uppdrag under året och servar bilarna. Om det blir ett överskott så går det tillbaka till delägarna i form av återbäring och utdelning. På årsstämman som hölls nyligen beslutades det att den sammanlagda återbetalningen till delägarna skulle bli 7,8 miljoner kronor för 2017.
Frågan om hur stor vinsten ska bli och återbetalningens storlek är en balansgång. Eftersom Maserfrakt får sina intäkter från en procentuell provision från åkarna/delägarna, betyder det ju att de skulle kunna behålla lite mer i det egna bolaget om procentsatsen till Maserfrakt var något lägre.

– Man får vara försiktig med provisionen, säger Krister Söderstam.
Arne Helmersson, vd för Maserfrakt och Krister Söderstam, styrelseordförande för bolaget, gläds åt att företaget har kunnat återbetala 7,8 miljoner kronor till sina delägare för 2017.
Arne Helmersson, vd för Maserfrakt och Krister Söderstam, styrelseordförande för bolaget, gläds åt att företaget har kunnat återbetala 7,8 miljoner kronor till sina delägare för 2017.


Arne Helmersson, vd för Maserfrakt och Krister Söderstam, styrelseordförande för bolaget, gläds åt att företaget har kunnat återbetala 7,8 miljoner kronor till sina delägare för 2017.
Bild: Kenneth Westerlund 


 
Maserfrakt har sitt huvudkontor i Borlänge. Styrelseordförande Krister Söderstam och vd Arne Helmersson leder företaget.
Bild: Kenneth Westerlund