Ökade järnvägstransporter minskar utsläppen av Co2

MellanSveriges LogistikNav bokade möte med Trätåg AB,s VD Olle Pettersson för att tala om transporter och logistik på järnvägen. Olle möter upp vid Stora Kopparbergs Bergslags AB anrika huvudkontor på Åsgatan i Falun, där Trätåg AB och Stora Skog AB idag har sitt huvudkontor.
 
Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg. Bolaget som ägs av Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs AB, grundades 1970 då flottningen upphörde på Dalälven. 
 
Trätågs uppgift är att leverera rundvirke, massaved, timmer och biobränsle på järnväg till Stora Enso,s och BillerudKorsnäs svenska industrier. Företaget omsätter ca 200 MSEK och förfogar över 9 terminaler där Borlänge riksbangård fungerar som hub. Den totala trafiken omfattar ca 1 800 tåg per år (38 tåg i veckan) och 63.000 bilar till och från terminalerna. Volymen är på ca 2.800.000 m3f. Hector Rail är tågoperatören som kör pendeltrafiken till industrierna i Skutskär, Kvarnsveden, Ala, Skoghall, Gruvöns såg och bruk, Karskär/Kastet, Skärblacka och Frövi. Det finns även en Norgependel och en pendel med Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab).
 
-Digitaliseringen har betytt mycket för oss. Vi har nyligen tillsammans med VMF Qbera och SDC installerat vår tredje fjärrmätningsanläggning som är placerad vid virkesterminalen i Sveg. Leverantör av tekniken är ett dotterbolag till SAAB Ventures som heter Cind AB. Det underlättar och ökar vår kvalitet i arbetet avsevärt, säger Olle Pettersson. 
 
Fjärrmätningen innebär att ankommande bilar vid respektive terminal fotograferas vid ankomsten och bilderna skickas digitalt för mätning till Fjärrmätningscentralen (FMC) i Sundsvall. 
 
-Miljöaspekten för verksamheten är ett viktigt fundament. Miljöpolicyn för oss på Trätåg innebär ett kontinuerligt arbete i alla delar. Godstransporter via tåg innebär i sig minskade utsläpp av CO2.Kan vi dessutom effektivisera alla tågtransporter samt arbeta för hållbar terminalhantering kan vi minimera C02 ytterligare, säger Olle Pettersson.
 

Volymerna på järnväg ökar.
- Sedan år 2008 har volymen ökat inom Trätåg med hela 23 %. 


Det som framförallt driver på den ökade trafiken är:
 
 • Ökad anskaffning i Sverige och Norge 
 • Ekonomiskt fördelaktigt vid långa transportavstånd, vilket gör järnvägen överlägsen
 • Miljöfördelarna 

Olle Pettersson redogör för de begränsningar som hejdar en fortsatt stark utveckling på räls och lyfter framförallt fram;
 
 • Banstandarden medger inte att köra med fulla vagnar, 25 alt 30 ton
 • Max 22,5 ton i södra Sverige, Västerdalarna, Ljusdal och Norge 
 • Otillräcklig tillgång på spåren (flexibilitet)
 • Spårtider måste beställas ett år i förväg
 • Konkurrens om bantider med regional persontrafik
 • Näst intill tomma lokal- och regionaltåg hindrar godstrafiken
 • Varje uteblivet virkeståg får ersättas med ca 35 lastbilar
 • Svårt att få etablera terminaler
T.ex i Ljusdal har Trätåg ännu inte tillstånd att etablera terminal efter drygt 20 år. 
-Rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt är vårt motto. I vårt arbete finns därför stora utmaningar dagligen att bearbeta, avslutar Vd Olle Pettersson på Trätåg AB.
 
 
Lennart Schüllerquist
MellanSveriges LogistikNav


Läs mer om tratag.se>>
 
 
Lennart Schüllerquist
MellanSveriges LogistikNav