Stort intresse för digitaliseringen i logistik- och hamnsverige

Gävle i framkant i digitaliseringens framfart


Gävle Hamn stod i fokus när Stora Hamndagen arrangerades i Stockholm den 11 april av Sveriges Hamnar, dels genom EU-projektet Effecient Flow* och El-vägsprojektet till Gävle Hamn som visades stort intresse. Dessa projekt lyftes som exempel till vad som händer i den digitaliserade framfarten som just nu sker inom hamn- och logistikbranschen. Över 100 besökare, rekord för Stora Hamndagen, visade stort intresse för vad digitaliseringen innebär för Sveriges hamnar. På agendan bl.a. Regeringes transportpolitik, Myndigheterna om trender och digitalisering, trender i logistikbranschen, digitalsiering i norska hamnar, på gång i hamnsverige.

Infrastrukturministern Tomas Eneroth var på plats och konstaterade:

– Ska vi implementera ny teknik – så har vi nu möjlighet att implementera den direkt. Vi ska inte göra små projekt utan verkligen implementera tekniken direkt och bli en permanent världsutställning för modern teknik i smarta transportlösningar som klarar dagens klimatkrav och  system i vilka man kan följa godsets väg och veta var det befinner sig, Tomas Eneroth.

Tvärs över Östersjön från Gävle Hamn ligger Rauma Hamn. De två hamnarna deltar tillsammans med bland annat svenska Sjöfartsverket och dess finska motsvarighet i EU-projektet Efficient Flow som ska effektivisera anlöpsprocessen. 

Genom att dela information digitalt och validera den mellan alla aktörer som är inblandade när ett fartyg anlöper hamnarna blir hela logistikkedjan effektivare, säkrare och ger mindre utsläpp. 

– Projektet ligger helt rätt i tiden. Vi har arbetat intensivt i två år med att digitalisera merparten av anlöpsprocessen och vi är stolta över att vara andra hamn i Sverige att gå in i Sjöfartsverkets Maritime Single Window. Nu vill vi ta nästa steg, och utöka samverkan och informationsdelning med de andra inblandade aktörerna.  Det är viktigt med tanke på vår jätteinvestering i containerterminalen och de ökade volymerna i hamnen, säger Linda Astner, Gävle Hamn AB.

*Efficient flow är ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra flödet av gods och passagerare genom de båda korridorerna
Gävle-Rauma och Stockholm-Turku. Gävle Hamn är en av två hamnar som valts ut att delta i detta EU-finansierade utvecklingsprojekt och implementering av Efficient flow, vilket är en fortsättning av STM, Sea Traffic Management.

Läs mer på gavlehamn.se