Ovako i Hofors har skruvat upp farten

Ovako Group AB har publicerar sin årsredovisning för 2017.


- Vi avslutade 2017 i ett bättre läge än på länge, med sänkta strukturella kostnader, nya affärer, ökade marknadsandelar, höjd efterfrågan och en uppdaterad strategi på plats som kommer fortsätta att skapa tillväxt för Ovako. Vi är också mycket stolta över att också ha lanserat en helt ny stålfamilj, Hybrid Steel®, som lämpar sig väl för krävande applikationer. Sammantaget ser utsikterna väldigt goda ut för Ovako under de kommande åren, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako. 

Läs mer>>