DalaFrakt delar ut 50.000 kr

En kommunal grundskola är också samhällsbyggande


Tyko Persson, rektor på Maserskolan i Borlänge, jobbar för ett ökat engagemang bland elever och lärare i skolan. Därför får han DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018.

I samband med Tyko Perssons nominering till stipendiet beskrev han Masermodellen så här:
– Ett arbetssätt med enkla regler och en undervisningsmodell som alla elever och lärare kan förstå. Det skapar tydlighet, lugn och trygghet. En viktig del är att eleverna ska känna att det är roligt att lyckas i skolan.

Bilden: En glad Tyko Persson har fått ta emot DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018 av Dalarnas landshövding Ylva Thörn och DalaFrakts Elin Hedman. Foto: Lars Dahlström/DalaFrakt.

Läs mer på DalaFrakts hemsida>>