Fler fartygsanlöp i Söderhamns hamnar under 2017

Antalet fartyg som anlöpte Söderhamns Hamnar ökade under 2017 med + 5,2% 
-från 266 fartyg till 280.


Söderhamn Stuveri & Hamn AB ägs av SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB till 51%, är ett dotterbolag till den tyska hamninnehavaren och hamnoperatören Brunsbüttel Ports GmbH, ett bolag inom SCHRAMM-gruppen.

I verksamheten ingår hamnarna i Orrskär, Stugsund och Långrör som främst är verksamma med hantering av skogsprodukter, cement, olja, kemiska produkter och andra typer av gods. Söderhamn Stuveri & Hamn AB är även logistikleverantör för de tre hamnanläggningarna i Vallvik, Sandarne och Ala, som ägs av industriföretag.

Orrskärs Hamn i Söderhamn är Sveriges största träutskeppningshamn för sågade trävaror. Hamnen har järnvägsanslutning till Ostkustbanan och trafikeras av 11.000 lastbilar och 3.500 järnvägsvagnar årligen. Fartygen trafikerar till stor del Nordafrikahamnar.

Läs mer>>