Sök framgång genom internationell handel i Läkerols andaSök framgång genom internationell handel i Läkerols anda.
- Ansök om ekonomiskt stöd. Senast 31 mars.

Grundare av stiftelsen är
 Robert och Anita Ahlgren, 2008. 

Donationsfonden ska i samarbete med Mellansvenska Handelskammaren främja insatser som stödjer internationell handel eller utvecklingen av den internationella handeln. Donationsfonden ska stödja och uppmuntra förmågan att utnyttja marknadskrafternas spel för tillväxt på nya marknader utanför Sverige.
 
- Framgång genom internationell handel i Läkerols anda. I ansökan ska redogöras för åtgärder som avser etablering på en eller flera internationella marknader. Donationsfonden kan exempelvis stödja en trovärdig plan där mottagaren inte har möjlighet att kartlägga marknaden på egen hand.
 
Andra exempel är åtgärder för att sprida information, kringkostnader vid etableringar, företagsförvärv eller marknadsundersökningar. Även deltagande på mässor, studiebesök, eller utbildningsinsatser kan stödjas av fonden.
 
Läs mer och ansök här>>