Intresserad av utomhuslager i anslutning till järnväg och europaväg?

Succé för Mackmyra-terminalen - Hela 40 tågset trafikerade terminalen 2017. 

Den 45.000 kvm stora terminalen ligger ca 20 km väster om Gävle längs E16 och Bergslagsbanen, vid avfart Forsbacka. 
Det är i huvudsak flis- och timmertåg som trafikerar terminalen i nuläget. Hälften av tågen som avgår transporterar flis och övrig hälft innehåller timmer. 

Mellanskog driftar terminalen, där flisning omvandlar rötved till knappt 100.000 kubikmeter flis (stjälpt mått) varje år. Lokalt sker transport med cirka 200 leveranser med flislastbil, längre transporter alltså sker via tåg. Tågoperatören Hector Rail utför transporterna med specialdesignade "flis-vagnar" på uppdrag av Fortum.Förutom tågpendeln från Mackmyra så utgår även pendel från Mora och Gnarp till Fortums Värmekraftverk i Värtan, Stockholm. De timmertåg som trafikerar Mackmyra-terminalen har Hasselfors som slutstation.

Läs mer om Mackmyra-Terminalen här>>


Tillkommande ytor för utomhuslager i nära anslutning till terminalen!

Sammantaget håller ytterligare 15.000 kvm terminalytor att iordningställas en bit från spåret. Redan idag har återvinningsbolaget Suez cirka 5.000kvm uppställning av utrustning, för kortare och längre tid. Och plan finns för ytterligare 30-40.000 kvm terminalytor, lämpliga för långtidslagring utomhus.
 
Ifall intresse finnes, kontakta:
Rickard Klingberg 070-689 80 70, Ragnar Klingberg 0707-60 89 60  info@mackmyrabruk.se Adress: Mackmyra Bruk, 818 32 Valbo.