Bästa VD i branschen för hållbar logistik


Först med godstransporter märkta med Bra Miljöval

Jan Kilström har sedan 2013 varit VD för Green Cargo. Bolaget har förbättrat sitt finansiella resultat och vänt ett antal års förluster till en förbättring av rörelseresultatet till 375 MSEK (37,5 MEUR) under en fyraårsperiod. För Green Cargo är Hållbarhet ett viktigt begrepp som omfattar en helhetssyn på ansvarsfullt företagande. 

Ett samarbete med Green Cargo ska ge kunderna en trygg vetskap om att deras transporter utförs med minimal klimatpåverkan, goda arbetsvillkor för personalen och med fokus på hög säkerhet och en långsiktigt hållbar ekonomi. 

Green Cargo är ensamma om att erbjuda rikstäckande godstransporter märkta med Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens Bra Miljöval – godstransporter, är den enda oberoende miljömärkningen av transporter. Det är därför den miljömärkning som ställer tuffast krav och har högst trovärdighet.

Läs mer>>