Logistikpark öppnas i Gävle Hamn

Gävle Hamn nya Logistikpark


Logistikpark: 20 hektar i kajnära läge
Lämpligt för export- och importlager
Strategiskt läge nära terminalerna i hamnen med anslutning till stambanor i alla väderstreck, dubbelspår till Stockholm och två europavägar
Korta och kostnadseffektiva transporter från hamn till lager

Läs mer på Gävle Hamn hemsida Nya Containerterminalen 2019>>