Drivkrafter för hemtagning av produktion till Sverige

Drivkrafter för hemtagning av produktion till Sverige


Från Näringslivskonferensen i Gävle den 4:e oktober, på tema: Regionens egen industri -  vår starkaste magnet för tillväxt och attraktionskraft.

Per Hilletofth, professor i logistik. Gästprofessor vid Högskolan i Gävle

Se presentation här (öppnas som pdf)>>

Utflyttning av produktion till lågkostnadsländer har varit ett populärt tillvägagångssätt för mångaföretag under de senaste decennierna. Det har primärt varit en jakt på lägre produktionskostnaderoch utflyttning har setts som en standardlösning. Många gånger har dock utflyttningen inte blivitsom företaget tänkt sig och allt fler fall av hemtagning av produktion blir synliga. Vilka är då drivkrafterna, eller motiven, till att företag väljer att flytta tillbaka sin produktion?