Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier

Från Näringslivskonferensen i Gävle den 4:e oktober, på tema: Regionens egen industri -  vår starkaste magnet för tillväxt och attraktionskraft.

Se presentation här (öppnas som pdf)>>

Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier - Utmaningar och lärdomar för svensk industri


Flera företag i tillväxtekonomier som Kina, Turkiet och Brasilien har på kort tid byggt upp innovationsförmågor i världsklass, och de utmanar starkt etablerade företag påolika marknader. De nya konkurrenterna är inte bara innovativa utan också långtsnabbare på att utveckla nya produkter och tjänster. Vad innebär detta för svenskbaserade företag? Vilka satsningar behöver göras för att klara konkurrensenoch öka innovationsförmågan? Men också omvänt, vad kan vi lära och vilka samarbeten är möjliga? 

Lars Bengtsson, professor i Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle