Husfabrik öppnar i Gävle

Grännäs Trähus, ett bolag inom K2A-koncernen, har ingått hyresavtal för att hyra en industrilokal i nära anslutning till Gävle Hamn för att starta upp produktion av prefabricerade trähus.

-Goda transportmöjligheter och bra tillgång till välutbildad arbetskraft med erfarenhet av trähusproduktion har bidragit till att företaget valt Gävle. 

I dag hyr batteritillverkaren Nilar och bryggeriet Spendrups ungefär hälften av golvytan. Till hösten kommer resten av fastigheten att användas till det den en gång var tänkt för – tillverkning av trähus. Läs mer på gd.se>>

Grännäs Trähus äger och driver idag en modern produktionsanläggning belägen i Valdemarsvik, Östergötland. Avsikten är att etablera en kompletterande produktionsenhet utöver den befintliga produktionsenheten i Valdemarsvik. Den sammanlagda produktionskapaciteten, vid fullt utnyttjande, bedöms uppgå till cirka 1 000 enheter per år.

Läs mer>>