Aktiviteter

December

11

Möte Högskolan i Gävle CLIP

15

Möte med GIS-företaget Esri i Gävle om HotSpots och StoryMap
Januari

23

26

Näringslivets Hus i Stockholm
Februari

6

Se arkivet